Podróże

PODRÓŻ

Abyś mógł cieszyć się wypoczynkiem, my oferujemy Ci spokój- ubezpieczenie w podróży.
Ubezpieczenie turystyczne przydaje się zarówno za granicą, jak i w Polsce. W naszym kraju podobnie jesteśmy narażeni na szereg niebezpieczeństw, które mogą zdarzyć się, gdy przebywamy poza domem. Należą do nich różnego rodzaju uszkodzenia ciała (złamania, skręcenia), choroby, kradzieże (naszego bagażu, sprzętu), a także konsekwencje szkód spowodowanych przez nas nieumyślnie na osobach trzecich lub w mieniu, za które musielibyśmy zapłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym zagranicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport.

Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia wybiera klient. Czasem zdarza się, że niektóre ryzyka są obligatoryjne, jak np. ubezpieczenie kosztów leczenia (co jest podstawą w każdym ubezpieczeniu turystycznym) i pomocy assistance. Klienci mają jednak do wyboru wiele opcji ochrony, dodając do swojej polisy:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
 • ubezpieczenie utraty bagażu,
 • ubezpieczenie utraty sprzętu sportowego,
 • koszty odwołania imprezy turystycznej,
 • koszty odwołania noclegu,
 • koszty anulowania biletu,
 • ryzyko uprawiania sportów (zarówno amatorko, jak i wyczynowo),
 • ryzyko wykonywania pracy,
 • bierne uczestnictwo w aktach terroru,
 • Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu
 • ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych
 • Pomocy w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu lub przedłużenia podróży.

Jak widać polisa ubezpieczenia turystycznego zapewnia nam kompleksową ochronę w czasie kiedy przebywamy poza domem i może nam się przytrafić niemiła niespodzianka. Ubezpieczenie chroni zarówno nasze zdrowie, naszą odpowiedzialność oraz nasze prywatne rzeczy przed kradzieżą.

Bardzo przydatną ochroną jest również w polisie turystycznej ubezpieczenie OC, które chroni nasze finanse, jeśli to my wyrządzimy komuś nieumyślnie szkodę i przyjdzie nam pokryć z własnej kieszeni koszty naprawy czyjegoś sprzętu, albo co gorsza – koszty leczenia poszkodowanego.

NNW

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz”
Aby nie martwić się przyszłością swojej rodziny potrzebujemy pewności, że otrzymamy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.
Obraz komunikacji XXI wieku to zatłoczone ulice i ciągły pośpiech. W takich realiach nietrudno o wypadek, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka.. Ubezpieczenia NNW występują jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców), ale także często stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów – szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych, czy też najczęściej występujących w obrocie komunikacyjnych.

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje najczęściej:
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów operacji plastycznych
 • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

Można go często rozszerzyć o:

 • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
 • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po wypadku.