Życie

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

W życiu każdego człowieka jedną z podstawowych wartości jest zdrowie własne oraz najbliższych- zróbmy wszystko, żeby je chronić.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku koszt zakupu ubezpieczenia jest nieproporcjonalny do wysokości wypłacanego odszkodowania. Czy warto podejmować ryzyko braku posiadania polisy ubezpieczeniowej?
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego lub dożycie przez niego określonego wieku.

Bardzo często ubezpieczenia te zawierają element oszczędnościowy, tzn. składki są inwestowane przez Ubezpieczyciela, a Ubezpieczony ma prawo do zysku z tych inwestycji. W polisach z elementem oszczędzania Ubezpieczający może zazwyczaj wcześniej rozwiązać umowę ubezpieczenia wypłacając zgromadzone fundusze (tzw. wartość odkupu).

Podstawowe produkty to:

  • terminowe ubezpieczenie na życie,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci lub dożycia określonego wieku,
  • ubezpieczenie z funduszem kapitałowym.