Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 38
Czynne PN - PT: od 8:00 do 18:00, SO: od 8:00 do 13:00
TUW

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH “TUW”
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa

Infolinia: 801 001 003 lub 22 547 98 56 (pn-pt 08:00-16:00)

Strona internetowa: www.tuw.pl

e-mail: tuw@tuw.pl

Reaktywując przedwojenną tradycję wzajemności ubezpieczeniowej w lutym 1992 roku powstało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio – europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.
16 marca 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.
Działalność Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”. Podstawowym celem Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej.
W Towarzystwie istnieje CZŁONKOSTWO HONOROWE. Tytuł ten przyznawany jest przez Walne Zgromadzenie osobie która w szczególny sposób zasłużyła się
dla Towarzystwa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *