MIESZKANIA I DOMY

Mieszkanie lub dom to azyl, w którym odpoczywamy po pracy, miejsce gdzie znajdują się najważniejsze i najdroższe nam rzeczy. Ochrona tego majątku powinna więc być również priorytetowym zadaniem.
Codziennie pożarom ulega kilkadziesiąt budynków i mieszkań. Na skutek awarii urządzeń, wadliwej instalacji elektrycznej czy błędu człowieka możemy stracić cały nasz dorobek życia. Każdego dnia dochodzi do zalań mieszkań i budynków spowodowanych wydostaniem wody z kanalizacji lub instalacji wodnej. Zmiany klimatyczne mają swoje odzwierciedlenie w coraz większej liczbie groźnych huraganów, intensywnych opadów deszczu i śniegu, powodzi i wyładowań atmosferycznych.
Czy stać nas ma ponowny wydatek lub zaciągnięcie nowego kredytu na budowę lub remont w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych?
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie domu, jak i ubezpieczenie mieszkania, a także ubezpieczenie garażu, budynku gospodarczego, domu w budowie czy też domu letniskowego należy
do grupy ubezpieczeń majątkowych – ubezpieczeń nieruchomości. W ramach polisy ubezpieczeniowej możemy ubezpieczyć elementy stałe (meble, antresole, piece
i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg, itp.) i ruchome (sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany itp.) naszego majątku od ryzyk wyszczególnionych
w umowie. Ubezpieczając dom mamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe elementy majątku, jak budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, itp.

Zakres ubezpieczenia

  • zdarzenia losowe (np. deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi).
  • akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami,
  • kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,
  • dewastacji,
  • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.
  • assistance (pomoc specjalisty np. hydraulika lub ślusarza),

Szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia nieruchomości określone są w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. OWU wyjaśnia definicje związane
z ubezpieczeniem nieruchomości, opisuje zakres ubezpieczenia, wyłączenia z odpowiedzialności, proces zawarcia umowy i jej rozwiązania, obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, proces ustalenia wysokości odszkodowania oraz określa sumę ubezpieczenia.

Przy zakupie ubezpieczenia mienia od kradzieży nie potrzeba ubezpieczać całości swojego dobytku. Ubezpieczenie od kradzieży, to najdroższy element polisy mieszkaniowej. Ubezpiecz się na taką kwotę, na jaką wyceniasz najcenniejsze przedmioty, które mogą zostać skradzione w czasie włamania. Taką formę ubezpieczenia nazywamy ubezpieczeniem mienia od kradzieży na pierwsze ryzyko. Włamywacz zabierze przedmioty najcenniejsze oraz najłatwiejsze do wyniesienia, np. gotówkę, laptopa, telewizor, biżuterię, itd.